Pages

Thursday, 14 March 2013

Kekuasaan Manusia (Man Power)

Setiap manusia mempunyai cita-cita yang tinggi dan untuk mencapai apa yang diingini manusia akan menggunakan akal fikirannya sendiri.  penggunaan akal fikiran ini mestilah berada pada landasan yang
betul dan bijaksana bagi membentuk nilai-nilai moral yang baik.  Akan tetapi jika penggunaan tidak diurus dengan bijak sana maka akan terbentuklah nilai-nilai moral yang kurang memuaskan yang boleh menggalakkan manusia mencari kebendaan semata-mata dan status moral dalam kalangan manusia .

Dalam keghairahan terhadap pembangunan sekarang, secara sedar atau tidak, manusia telah, sedang dan akan menghadapi dua pilihan iaitu sama ada terus dapat mempertahankan status sebagai manusia atau merendahkan status kemanusiaannya kepada taraf hamba pembangunan.perbahasan tentang manusia diandaikan mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri menjadi lebih mendalam apabila penekanan terhadap pentingnya penglibatan manusia dalam perancangan dan perlaksanaan menjadi penekanan yang dominan. Selain itu, pengiktirafan ahli-ahli pembangunan terhadap manusia telah dimanifestasikan dalam berbagai model dan strategi pembangunan, walaupun dengan menggunakan konsep-konsep yang agak berbeza, seperti pendekatan 'pembangunan sepadu', bank dunia, pendekatan 'territorial' Friedman dan Weaver, pendekatan 'comprehensiveness' Livingstone, pendekatan sistem  Belshaw, dan pendekatan area India (Sharma).

dalam pendekatan-pendekatan tersebut, manusia di anggap sebagai pelaku utama dan mesti terlibat di dalam perancangan dan proses-proses pembangunan untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh kerana pemikiran yang sedemikian rupa dan disertakan bahawa kesempurnaan manusia dapat dicapai dengan pembangunan ekonomi semata-mata, maka secara tidak lansung telah menjadikan manusia begitu rendah statusnya yang pada mulanya dianggap sebagai tuan kepada pembangunan menjadi hamba kepada pembangunan yang kerjayanya hanyalah mengeluar dan menggunakan sesuatu pembangunan tersebut.

Liberalisme


liberalisme  merupakan falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi liberalisme menekankan hak-hak peribadi dan kesamarataan peluang.  fahaman liberalisme pelbagai aliran dengan nama 'liberd' mempunyai dasar dan perlindungan yang berlainan, tetapi secara umumnya aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip seperti kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, batasan kepada suara kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu keatas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan. mereka menyokong kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka, yang mana semua rakyat mempunyai hak yang sama rata.  

fahaman liberalisme mempunyai sifat-sifat seseorang individu itu mempunyai kebebasan tanpa sekatan ataupun dengan sekatan yang minimum dalam ekonomi, politik, dan sosial atau kebebasan moral.  fahaman ini juga mempunyai gagasan pemikiran iaitu individu lebih penting daripada masyarakat, masyarakat hidup demi individu, individu bebas daripada nilai-nilai agama. moral agama digantikan dengan etika yang berperanan menyekat krisis yang berlaku dalam masyarakat barat yang berlaku dalam institusi kekeluargaan, ekonomi, politik dan masyarakat supaya ketenteraman masyarakat perlu dipelihara.


liberalisme dari sudut agama bermula daripada gerakan seorang tokoh bernama Martin Luther (1483-1546)beliau adalah tokoh protesan yang menentang penindasan dan keganasan gereja katolik sebelum zaman Renaissane.  selain itu, gerakan ini membebaskan kuasa gereja daripada segi rohani keatas individu dan membentuk mazhab baru bernama protestan pada abad ke-16 masihi.  Antara prinsip penting protestan adalah individu kristian mempunyai hak untuk membaca kitab suci dan mentafsir sendiri, gereja tidak mempunyai hak mengampunkan dosa-dosa individu.  protetstan juga tidak mengakui kezaliman, kebendaan, kepaderian, dan pembesar-pembesar agama dibolehkan berkahwin.  selain itu, mereka tidak mengakui patung-patung dan gambar gereja dan benda-benda itu tidak disembah kerana dianggap penyembahan berhala.


liberalisme dari sudut politik, adalah dimana seseorang itu adalah asas undang-undang dan masyarakat. masyarakat dan institusi2 kerajaan  yang wujud dalam masyarakat berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak  peribadi tanpa memilih kasih kepada sesiapa yang mempunyai taraf sosial yang lebih tinggi.  Contohnya, Magna Carta merupakan dokumen politik yang meletakkan hak2 peribadi lebih tinggi daripada kuasa raja.  halini kerana seseorang individu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya tanpa mengira jantina kaum atau taraf ekonomi. 
liberalisme dalam ekonomi pula memperjuangkan kapitalisme Laissez-faire yang mahu membuang semua halangan terhadap perdagangan dan memberhentikan semua kemudahan yang diberi oleh kerajaan seperti subsidi dan monopoli. Ahli2 liberal tidak mahu kepada peraturan2 kerajaan dipasaran.  liberalisme ekonom menyatakan bahawa harga barangan dan perkhidmatan harus ditentukan oleh pasaran yang sebenarnya ditentukan oleh tindakan2 pengguna.  setiap individu diberi kebebasan memiliki harta dan berniaga.  ini menyebabkan kebebasan kepada individu untuk menjual arak dan seterusnya menggalakkan timbul krisis dalam masyarakat  seperti mabuk dan menyebabkan kemalangan di luar kawalan, krisis dalam keluarga dan sebagainya .  begitu juga dengan riba , yang mengakibatkan ekonomi tidak adil dan menimbulkan krisi ekonomi dan penindasan.

menurut golongan liberal, nilai moral seseorang sentiasa berubah dari masa ke semasa, nilai akhlak yang diamalkan tidak sama dengan agama tetapkan.  Walaupun semua agama langit menetapkan nilai baik dan buruk.  Dalam Islam, nilai2 itu ditetapkan oleh Allah.  golongan liberalisme menyatakan bahawa menusia sendiri masih dalam proses perubahan daripada haiwan rendah kepada haiwan yang lebih tinggi.


pekena kopi o sekejap..ini sambungannya: klik disini
No comments:

Post a Comment